Algemene voorwaarden

BeautyBar byKArin Gevestigd op:

Venestraat 6, 7102BZ Winterswijk 

 

Definities
Behandeling: de behandeling die door BeautyBar byKarin wordt uitgevoerd.

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomsten betreffende de behandeling(en) door BeautyBar byKarin met de patiënt.

Patiënt: de persoon op die de behandelingsovereenkomst betrekking heeft, oftewel de opdrachtgever.

BeautyBar byKarin : BeautyBar byKarin het KVK-nummer: 71176365 en al haar medewerkers.

 

Toepassing van de algemene voorwaarden 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst van BeautyBar byKarin 
 2. BeautyBar byKarin heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Van de algemene voorwaarden mag alleen worden afgeweken wanneer BeautyBar byKarin hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

Resultaten behandeling

 1. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis, dus geen resultaatverbintenis. Ieder persoon is anders waardoor het resultaat bij ieder persoon verschilt. Er kan geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ten alle tijden complicaties optreden.
 2. Het kan nodig zijn om na een behandeling een aanvullende behandeling uit te laten voeren voor een goed eindresultaat.

 

Behandelingsovereenkomst

 1. Een patiënt tekent een behandelingsovereenkomst. Medewerkers worden nimmer contractpartij van de patiënt.
 2. BeautyBar byKarin heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

Medewerkingsplicht

 1. De patiënt geeft BeautyBar byKarin inlichting en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en volgt de adviezen van BeautyBar byKarin op.
 2. De patiënt dient zich te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN-nummer. Indien een patiënt geen legitimatiebewijs kan tonen mag BeautyBar byKarin de behandelingsovereenkomst opschorten. De eventuele kosten daarvan komen voor rekening van de patiënt.

 

Wijzigen, annuleringen en no show van een afspraak 

 1. Indien de patiënt de afspraak wil annuleren of wijzigen, dient de patiënt dit minimaal 48 uur voor de behandeling schriftelijk aan te geven via de email; info@beautybar-bykarin of per whatsapp.
 2. Wanneer de patiënt een aanbetaling heeft gedaan voor een behandeling en zich toch bedenkt, dient de patiënt dit binnen 24 uur na de aanbetaling te melden bij: info@beautybar-bykarin.nl. In dat geval restitueert BeautyBar byKarin de aanbetaling en wordt de behandeling geannuleerd. Mocht dit niet binnen 24 uur worden geannuleerd dan gaat BeautyBar byKarin ervan uit dat de behandeling door gaat en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.
 3.  Indien de patiënt niet op de afspraak komt / no show  hanteert BeautyBar byKarin de volgende werkwijze;
  • 1e keer; is coulance; we sturen je een bericht.
  • 2e keer afspraak zal een boete factuur van minimaal 50 euro voor declareerd. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.
  • BeautyBar byKarin kan een blokkade, bij de klant, opleggen voor het inplannen via het online boekingssysteem van Sara salonsoft.

 

Geheimhouding 

 1. BeautyBar byKarin voldoet aan haar geheimhouding, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van deze geheimhouding verplicht.
 2. BeautyBar byKarin heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Hierbij zal geen enkele statistiek te herleiden zijn tot een individuele patiënt.
 3. Er is een aparte Privacy Policy die weergegeven staat op de website.

 

Prijswijziging

BeautyBar byKarin heeft het recht, zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt.

 

Klachtenregeling

 1. BeautyBar byKarin beschikt over een klachtenregeling die beschreven staat op de website.
 2. Klachten met betrekking tot een behandeling dienen volledig, tijdig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden voldaan, via mail of per post.
 3. BeautyBar byKarin uiterlijk binnen 5 weken op een klacht.

 

Betalingsregeling

 1. bij BeautyBar byKarin moet de patiënt direct na de behandeling afrekenen. Dit kan alleen contant of met pin. Het is mogelijk om later of in termijnen te betalen, dit gaat alleen in overleg met het management.